Υπηρεσίες

Διαθέτουμε εκτεταμένες γνώσεις και τεχνικές δεξιότητες που απαιτούνται για την πλήρη αποκατάσταση και αναδημιουργία ως νέου γυροσκοπικού και γυροσφαιρίου σας.

Τα πολλά χρόνια στον τομέα μας μας έδωσαν την εμπειρία που πρέπει να καταλάβουμε ακόμη και την πιο προηγμένη σύνθεση αυτών των μηχανών και να μπορέσουμε να χειριστούμε όλα τα υποθετικά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν γι ‘αυτά, ώστε να μας εμπιστευτείτε στην επισκευή και την αναμόρφωση της γυροπυξίδας σας για το σκάφος σας, το πλοίο ή επαγγελματική ναυτική επιχείρηση.

  • GYROCOMPASS (Επισκευή, Τεχνικός έλεγχος, Αντικατάσταση, Service)
  • AUTOPILOT (Επισκευή, Τεχνικός έλεγχος, Αντικατάσταση, Service)
  • VDR (Τεχνικός έλεγχος)
  • GMDSS (Τεχνικός έλεγχος)
  • AIS (Τεχνικός έλεγχος)